Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta – odbywa się zawsze z rodzicem lub opiekunem bez obecności dziecka, spotkanie ma na celu przeprowadzenie wstępnej rozmowy o tym, co rodzica/opiekuna niepokoi w rozwoju czy zachowaniu dziecka.

Konsultacje / Terapia

Ilość spotkań – w zależności od specyfiki problemu oraz potrzeb odbywa się jedno spotkanie (gdy dotyczy jednorazowej porady dla rodziców/opiekunów) lub cyklu spotkań (jeśli konieczna jest diagnoza dziecka lub jego terapia).

Odwołanie spotkania

Odwołanie spotkania przez rodzica/opiekuna powinno nastąpić na co najmniej 24 godziny przed umówionym terminem.

Cennik usług psychologicznych

Proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu ustalenia terminu oraz kosztów wizyty.
Opłata za usługę psychologiczną jest ustalana indywidualnie, uzależniona jest od problemu i oczekiwań rodziców/opiekunów.

W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa.

psycholog dla dzieci kielce

Psycholog dla dzieci Kielce, Radom – Zapraszamy