Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta – odbywa się zawsze z rodzicami lub opiekunami bez obecności dziecka, spotkanie ma na celu przeprowadzenie wstępnej rozmowy o tym, co rodziców/opiekunów niepokoi w rozwoju czy zachowaniu dziecka. W przypadku separacji/rozstania/rozwodu rodziców wymagana jest zgoda drugiego rodzica.

Konsultacje / Terapia

Ilość spotkań – w zależności od specyfiki problemu oraz potrzeb odbywa się jedno spotkanie (gdy dotyczy jednorazowej porady dla rodziców/opiekunów) lub cyklu spotkań (w trosce o dobro dziecka o konieczności diagnozy lub terapii dziecka decyduje psycholog).

Odwołanie spotkania

Odwołanie spotkania przez rodzica/opiekuna powinno nastąpić na co najmniej 24 godziny przed umówionym terminem.

Cennik usług psychologicznych

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu ustalenia terminu oraz kosztów wizyty.
Opłata za usługę psychologiczną jest ustalana indywidualnie, uzależniona jest od problemu i oczekiwań rodziców/opiekunów.

W swojej pracy kierujemy się zasadami Kodeksu Etyczno Zawodowego Psychologa.

psycholog dla dzieci i dorosłych

Psycholog dla dzieci i dorosłych Kielce – Zapraszamy