TUS – Trening Umiejętności Społecznych

Głównym celem zajęć TUS jest rozwijanie kompetencji społecznych tj. umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych, a także relacyjnych. Dzięki nabywaniu umiejętności społecznych osoba może łatwiej nawiązywać kontakty z rówieśnikami, inicjować rozmowy, utrzymywać kontakt wzrokowy z rozmówcą oraz radzić sobie w licznych sytuacjach towarzyskich.
TUS wspiera rozwój oraz łagodzi problemy emocjonalne. Osoba, która uczestniczy w tego typu zajęciach potrafi radzić sobie z trudnościami pojawiającymi się w zachowaniach drugiego człowieka.

Osoba, która bierze udział w TUS zaczyna funkcjonować w społeczeństwie. Nie stoi już z dala od reszty osób, tylko stara się nawiązywać oraz kontynuować rozmowę. Potrafi zachować się odpowiednio do sytuacji, wie co w danym momencie wypada, a co nie. Posiada umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wie jak zarządzać swoimi emocjami oraz potrafi odpowiednio reagować na emocje innych osób. Z osoby wycofanej, agresywnej, nieśmiałej, samotnej staje się osobą pewniejszą siebie i przez to szczęśliwą.

Co dają zajęcia TUS?

  • nabywanie umiejętności komunikacyjnych (przedstawiania się, nawiązywania, podtrzymywania oraz kontynuowania rozmów, aktywnego słuchania drugiego człowieka),
  • rozpoznawanie emocji zarówno swoich jak i innych osób,
  • radzenie sobie z emocjami, lękiem oraz stresem,
  • umiejętność okazywania zainteresowania uczuciami innych osób,
  • radzenie sobie z odrzuceniem społecznym,
  • bycie asertywnym, cierpliwym,
  • umiejętność pracy w grupie,
  • rozpoznawanie gestów, mimiki drugiego człowieka.

Dla kogo polecany jest TUS?

Zajęcia TUS są przeznaczone głównie dla dzieci oraz młodzieży przeżywających problemy w relacjach interpersonalnych oraz niewłaściwym przeżywaniu swoich emocji. TUS szczególnie polecany jest dla osób z autyzmem, Zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania, ADHD, zaburzeniami lękowymi oraz dla osób wycofanych oraz nieśmiałych. Osoby dorosłe również mogą brać udział w zajęciach TUS, szczególnie jeśli mają problemy z nieśmiałością lub pojawiają się
u nich zaburzenia nerwicowe (fobia społeczna).

Jaki jest charakter zajęć TUS?

TUS prowadzony jest regularnie, zazwyczaj raz w tygodniu, w stałej grupie uczestników po to, aby zapewnić osobom biorącym w nim udział poczucie bezpieczeństwa. Zajęcia dla dzieci oraz młodzieży w naszym gabinecie ,,Psycholog dla Dzieci” trwają 60 minut.
Na pierwszych zajęciach poznajemy się z grupą oraz integrujemy. Na początku każdych kolejnych zajęć witamy się, rozmawiamy o swoich emocjach, samopoczuciu oraz opowiadamy o tym jak spędziliśmy miniony tydzień. W dalszej części zajęć skupiamy się na danym temacie, który wprowadza trener. Przykładowo możemy ćwiczyć umiejętność przedstawiania się obcym osobom. Podczas zajęć pracujemy w grupach, bierzemy udział w scenkach, omawiamy różne sytuacje, dzięki czemu trenujemy nowo poznaną umiejętność. Na koniec podsumowujemy zajęcia. Trener udziela informacji uczestnikom spotkania nt. tego co poszło dobrze i jakie umiejętności udało im się wypracować.

TUS – Trening Umiejętności Społecznych

Zapraszamy do zapisów na zajęcia TUS, które skierowane są dla dzieci w wieku od 5 do 18 lat, którym ciężko poradzić sobie w sytuacjach społecznych, mających trudności w nawiązywaniu relacji z drugim człowiekiem, nieradzącym sobie ze stresem, lękiem.

Przed rozpoczęciem zajęć rodzice oraz opiekunowie proszeni są o przyjście na wizytę konsultacyjną w celu zebrania informacji nt. funkcjonowania dziecka w różnych sferach tj. poznawczej, społecznej oraz emocjonalnej. Na pierwsze spotkanie proszę przynieść opinie oraz orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej, a także informacje o funkcjonowaniu dziecka od nauczyciela w razie posiadania. Następnie prosimy o przyjście dziecka na dwie wizyty diagnostyczne. Na podstawie zebranych informacji dopasujemy Państwa dziecko do odpowiedniej grupy TUS.

Organizacja zajęć

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu przez 3 miesiące z możliwością przedłużenia cyklu zajęć o kolejne 3 miesiące. Przewidujemy 11 spotkań dla uczestników Treningu Umiejętności Społecznych oraz 2 spotkania dla rodziców oraz opiekunów w celu podsumowania osiągnięć. Zajęcia trwać będą 60 minut. TUS będzie odbywał się w godzinach popołudniowych.

O szczegółowych informacjach co do dnia oraz godziny będziemy informować Państwa na bieżąco.

Koszt jednego dnia zajęć (60 minut) będzie wynosił 80 zł.

Zapraszamy serdecznie