KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Gabinet Psycholog dla Dzieci z siedzibą w Kielcach ul. Władysława Maleckiego 1 (zwany dalej Gabinet Psychologiczny) przetwarza informacje tworząc bazę danych pacjentów. Są to dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

W związku z powyższym informujemy Państwa, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Gama System Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Władysława Maleckiego 1, NIP: 6572909393, REGON: 260666832.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie (list polecony), za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 25-448 Kielce, ul. Władysława Maleckiego 1.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. w oparciu        o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Gabinet Psychologiczny polegają na przeprowadzeniu konsultacji, diagnozy i terapii psychologicznej lub logopedycznej, a także ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub logopedycznej lub/i zaświadczenia.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzeniu konsultacji, diagnozy i terapii psychologicznej lub logopedycznej, a także komputerowo w celu ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub logopedycznej.

Dane przechowywane są w Gabinecie pięć lat, po czym ulegają zniszczeniu.

Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodu psychologa.

Z wyjątkiem pisemnego nakazu sądowego uchylenia tajemnicy zawodu psychologa żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Pani/Pana danych z wyjątkiem:

 1. W sytuacji wystawiania rachunku za usługę dane osobowe (imię, nazwisko, adres, rodzaj usługi) zostają przekazane osobie odpowiedzialnej za wystawienie rachunku. Pozostałe dane nie zostają przekazane.
 2. W sytuacji korzystania z usługi konsultacji/terapii przez komunikator internetowy Skype – Gabinet Psychologiczny zobowiązuje się do wykonania usługi z poszanowaniem prywatności rozmowy przez Skype, lecz nie gwarantuje bezpieczeństwa danych w przestrzeni Internetowej.
 3. W sytuacji korzystania z usługi konsultacji/terapii przez e-porady Gabinet Psychologiczny zobowiązuje się do wykonania usługi z poszanowaniem prywatności zleceniodawcy – czyli poprzez niezwłoczne i skuteczne usunięcie korespondencji po jej zakończeniu.
 4. W sytuacji superwizji – czyli konsultacji w przypadku z innym specjalistą prowadzonej w celu nadzoru jakości pracy psychoterapeutki – informacje dotyczące pacjenta/tki podawane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby.

Pani/Pana dane osobowe będą przez Gabinet Psychologiczny przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Gabinetu Psychologicznego i jego pacjentów, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pisemny, za pomocą listu poleconego poprzez pocztę tradycyjną na adres: 25-448 Kielce, ul. Władysława Maleckiego 1.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej           i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe przekazywane poprzez stronę WWW są szyfrowane
Dane przetwarzane ręcznie są chronione w zamykanej na klucz szafie pancernej. Dane przetwarzane komputerowo są chronione w zahasłowanym/zaszyfrowanym folderze.