Terapia Psychologiczna

Terapia dzieci jest specyficzną formą pomocy uwzględniającą ścisłą współpracę psychologa dziecięcego z rodzicami. Podczas terapii pomoc rodzica jest niezwykle ważna – to zapewnia efekty w terapii dziecka.

W trakcie pracy dbamy o stworzenie życzliwej i serdecznej atmosfery, w której dziecko będzie czuło się bezpiecznie i naturalnie.

Obdarzenie nas zaufaniem przez Klienta jest bardzo ważne w całym procesie terapeutycznym.

W niektórych przypadkach zalecamy terapię rodzinną, ponieważ zaburzenia lub zmiany w systemie rodzinnym rzutują na funkcjonowanie poszczególnych członków rodziny.

Oferowana pomoc terapeutyczna dotyczy:

  • wspierania małego dziecka w wyrównywaniu deficytów w rozwoju psychoruchowym,
  • wyrównywania deficytów rozwojowych dziecka w okresie przedszkolnym/szkolnym,
  • rozwijania funkcji odpowiedzialnych za naukę czytania, pisania i liczenia,
  • wspierania dziecka nadruchliwego, z deficytem uwagi,
  • wspierania dziecka i rodziców w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami,

  • trening szybkiego czytania oraz zapamiętywania, usprawnianie koncentracji dziecka,

  • uczenie nabywania umiejętności społecznych z wykorzystaniem kompetencji i zasobów jednostki (możliwość pracy indywidualnie lub grupowo),

  • praca z dziećmi/nastolatkami nieśmiałymi, lękowymi, agresywnymi, z obniżonym nastrojem (depresja),

  • praca z dziećmi/nastolatkami z zaburzeniami odżywiania (we współpracy z innymi specjalistami),

  • praca z dziećmi/nastolatkami z podejrzeniem lub diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu.

gabinet psychologiczny dla dzieci