Konsultacja i Poradnictwo

Szanowni Państwo!

Pierwsze lata życia Waszych dzieci to baza ich dalszego rozwoju. Wszelkie nieprawidłowości w tym okresie wymagają interwencji diagnostyczno – terapeutycznej. Zaniedbania w tym względzie zmniejszają szansę prawidłowego rozwoju i mogą być nie do odrobienia.
Jeśli Państwa niepokoi rozwój, zachowanie czy emocje Waszego dziecka warto skonsultować się ze specjalistą, w celu uzyskania odpowiedzi na frapujące pytania, wyjaśnienia na temat rozwoju swojego dziecka bądź omówienia zachowań, które budzą niepokój.

psychologia dziecięca