Diagnoza Psychologiczna

Na diagnozę psychologiczną składają się: wywiad przeprowadzany z rodzicami, czasem opinie od innych specjalistów, nauczycieli, karty wypisów ze szpitali – jeśli dziecko było hospitalizowane, bezpośrednia obserwacja zachowania w gabinecie psychologa, wykonanie specjalistycznych, wystandaryzowanych testów psychologicznych.

Diagnoza dotyczy m. in. następujących obszarów funkcjonowania:

  • rozwoju psychomotorycznego dzieci od 3 miesiąca życia,

  • rozwoju intelektualnego i społeczno – emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,

  • przyczyn zaburzeń emocjonalnych (nadpobudliwość, nieśmiałość, lęki, obniżenie nastroju, zahamowanie, agresja i inne…),

  • przyczyn trudności szkolnych i wychowawczych.

  • przyczyn zaburzeń odżywiania (m.in. anoreksja, bulimia, zespół kompulsywnego objadania się, itd.),

  • ocena podejrzenia występowania zaburzeń odżywiania (obliczenie wskaźnika masy ciała – BMI, przeprowadzenie badań psychologicznych z wykorzystaniem testów psychologicznych oraz obserwacji, stała kontrola wagi), po stwierdzeniu występowania zaburzeń odżywiania rodzic/opiekun dostaje wskazania do dalszego leczenia dziecka/nastolatka,

  • przyczyn zaburzeń osobowości u młodzieży po 16 r.ż. (m.in. osobowość dyssocjalna, dysocjacyjna tj. wieloraka, anankastyczna, borderline),

  • diagnoza dzieci i młodzieży z podejrzeniem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu.

gabinet psychologiczny dla dzieci