Integracja Sensoryczna

Integracja sensoryczna (SI) to proces, w którym mózg porządkuje bodźce i sygnały docierające z otoczenia i z własnego ciała poprzez zmysły. Prawidłowe zintegrowanie zmysłów pozwala dziecku zrozumieć jak funkcjonuje otaczający je świat, umożliwia optymalny rozwój.

Na zajęcia integracji sensorycznej zapraszamy dzieci u których pojawiają się następujące trudności:

  • niewłaściwe napięcie mięśniowe oraz wzorzec chodu i postawy,

  • problemy z równowagą oraz koordynacją ruchową,

  • problemy z odtwarzaniem ruchów,

  • nadmierna ruchliwość,

  • trudności z koncentracją uwagi,

  • trudności z wykonywaniem i planowaniem własnych działań,

  • trudność w prawidłowym chwytaniu oraz trzymaniu przedmiotów,

  • trudności emocjonalne (m.in. wybuchy złości, lękliwość, wycofanie, wstydliwość),

  • nadwrażliwość na bodźce (czuciowe, słuchowe, wzrokowe, węchowe).

psycholog dla dzieci kielce