Psycholog dla dorosłych

„ (…) Ale do dorosłości jeszcze mi daleko. Wciąż skręcam gdzieś w bok, robię rzeczy, których nie powinnam próbować, ale coś mnie ciągnie. Zatracam się, popełniam błąd i wracam. Ale chyba lepiej zrobić błąd i żałować, niż żałować, że się czegoś nie spróbowało.“
Maria Seweryn, 1975

Psycholog dla dorosłych – to specjalista, który w czasie wizyty stara się pomóc klientowi w zrozumieniu jego trudności. Udziela poradnictwa lub wsparcia psychologicznego w zależności od opisywanego problemu. Psycholog w swojej pracy podąża za klientem, aby mógł on odzyskać umiejętność korzystania ze swoich zasobów oraz możliwości.
Spotkanie z psychologiem jest bardzo dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy nie możemy poradzić sobie sami z trudnościami oraz emocjami z nimi związanymi.

Problemy pojawiające się na różnych etapach dorosłego życia:

  • sytuacje kryzysowe (m.in. śmierć bliskiej osoby, rozpad związku, utrata pracy, choroba)
  • problemy wychowawcze
  • mobbing w miejscu pracy
  • duże napięcie emocjonalne wywołane nagłym wydarzeniem
  • występowanie objawów psychosomatycznych, depresyjnych, nerwicowych
  • zaburzenia snu
  • trudności w regulacji emocji oraz radzeniu sobie ze stresem
  • obniżone poczucie własnej wartości
  • samotność
  • niska samoocena

Terapia dla rodzin

psycholog dla dorosłych

Terapia dla par

terapia dla par