Konsultacja i Poradnictwo

Szanowni Państwo!

Pierwsze lata życia Waszych dzieci to baza ich dalszego rozwoju. Wszelkie nieprawidłowości w tym okresie wymagają interwencji diagnostyczno – terapeutycznej. Zaniedbania w tym względzie zmniejszają szansę prawidłowego rozwoju i mogą być nie do odrobienia.
Jeśli Państwa niepokoi rozwój, zachowanie czy emocje Waszego dziecka warto skonsultować się ze specjalistą, w celu uzyskania odpowiedzi na frapujące pytania, wyjaśnienia na temat rozwoju swojego dziecka bądź omówienia zachowań, które budzą niepokój.

gabinet psychologiczny dla dzieci

Diagnoza Psychologiczna

Na diagnozę psychologiczną składają się: wywiad przeprowadzany z rodzicami, czasem opinie od innych specjalistów, nauczycieli, karty wypisów ze szpitali – jeśli dziecko było hospitalizowane, bezpośrednia obserwacja zachowania w gabinecie psychologa, wykonanie specjalistycznych, wystandaryzowanych testów psychologicznych.

Diagnoza dotyczy m. in. następujących obszarów funkcjonowania:

  • rozwoju psychomotorycznego dzieci od 3 miesiąca życia,
  • rozwoju intelektualnego i społeczno – emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
  • przyczyn zaburzeń emocjonalnych (nadpobudliwość, nieśmiałość, lęki, obniżenie nastroju, zahamowanie i inne…),
  • przyczyn trudności szkolnych i wychowawczych.
psycholog dla dzieci kielce

Terapia

Terapia dzieci jest specyficzną formą pomocy uwzględniającą ścisłą współpracę psychologa dziecięcego z rodzicami. Podczas terapii pomoc rodzica jest niezwykle ważna – to zapewnia efekty w terapii dziecka.

W trakcie pracy dbam o stworzenie życzliwej i serdecznej atmosfery, w której dziecko będzie czuło się bezpiecznie i naturalnie.

Oferowana pomoc terapeutyczna dotyczy:

  • wspierania małego dziecka w wyrównywaniu deficytów w rozwoju psychoruchowym,
  • wyrównywania deficytów rozwojowych dziecka w okresie przedszkolnym/szkolnym,
  • rozwijania funkcji odpowiedzialnych za naukę czytania, pisania i liczenia,
  • wspierania dziecka nadruchliwego, z deficytem uwagi,
  • wspierania dziecka i rodziców w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami.