Justyna Pokrzywka

Psycholog i terapeuta integracji sensorycznej

Od 2005 roku pracuję jako psycholog. W 2004 roku skończyłam studia wyższe magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (nr dyplomu 1561). Następnie w celu podnoszenia kwalifikacji i poszerzania wiedzy rozpoczęłam kwalifikacyjny kurs pedagogiczny na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach oraz podjęłam trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie Teorii Integracji Sensorycznej w Diagnozie i Terapii Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi w Wyższej Szkole Społeczno – Ekonomicznej w Warszawie. Ukończyłam wiele kursów i szkoleń,   uczestniczyłam również w wielu konferencjach i sympozjach naukowych.

Doświadczenie w diagnozie i pomocy psychologicznej zdobyłam pracując w placówkach, takich jak: poradnia psychologiczno – pedagogiczna,  szkoły,  przedszkola,  ośrodki specjalne,  domy dziecka.

psycholog dla dzieci

Magdalena Tutak

Psycholog i trener TUS

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na Oddziale Psychiatrycznym dla dzieci na ulicy Kusocińskiego w Kielcach oraz w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Uczęszczałam na szkolenia z testów psychologicznych, aby poszerzać swoją wiedzę. Ukończyłam certyfikowane szkolenie ze Skali Inteligencji Stanford – Binet 5 oraz certyfikowane szkolenie z Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) – I-II stopnia w ujęciu całościowym. Obecnie uczęszczam na studia podyplomowe z terapii rodzin oraz par na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Elżbieta Fert-Cichecka

Logopeda, językoznawca, doktor nauk humanistycznych, wykładowca studiów podyplomowych z logopedii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego

Studia logopedyczne ukończyłam na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy z dziećmi z autyzmem, dyslalią, niedosłuchem. Zajmuję się zawodowo terapią wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy. Jestem przeszkolona we wprowadzaniu wspomagających systemów komunikacji. Interesuję się wczesną interwencją logopedyczną, zaburzeniami funkcji prymarnych: połykania, oddychania, karmienia.

psycholog dla dzieci Kielce

Kinga Wójcik

Psycholog, doradca zawodowy, wczesne wspomaganie rozwoju.

Od 2003 roku pracuję jako psycholog (od 2014r. jako nauczyciel dyplomowany). Ukończyłam studia wyższe magisterskie z psychologii (2003r.), następnie studia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na Wydziale Nauk Społecznych w zakresie nauk humanistycznych – psychologii (2008r.), a także studia podyplomowe: Doradztwo zawodowe, orientacja i poradnictwo, zorganizowane przez Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych w Radomiu przy współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (2011r.) oraz Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja, zorganizowanych przez Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych w Radomiu przy współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim (2013r.).
Kwalifikacje pedagogiczne uzupełniłam przez ukończenie kursu kwalifikacyjnego pedagogicznego dla czynnych zawodowo nauczycieli zorganizowanego przez Ogólnopolskie Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Nowator” w Starachowicach. Swoje kwalifikacje oraz doświadczanie zawodowe poszerzam na bieżąco, uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach, a także realizując liczne projekty.

Mam doświadczenie w diagnozie psychologicznej, konsultacjach, poradach w zakresie problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz zaburzeń rozwojowych, a także interwencjach kryzysowych, diagnozie predyspozycji zawodowych, zdobyte podczas pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach, przedszkolach. Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.

Prowadzę swojego bloga: http://mojapsychologiakingaw.blog.pl oraz można mnie znaleźć na facebooku, gdzie zamieszczam ciekawe artykuły z działki psychologicznej.

psycholog dla dzieci Kielce