Badanie Skalą Inteligencji Stanford – Binet 5

2022-01-17T12:45:26+01:00

Badanie Skalą Inteligencji Stanford - Binet 5 Skala Inteligencji Stanford - Binet 5 jest to specjalistyczny test, który ocenia inteligencję oraz zdolności poznawcze jednostki. Test ten przeprowadzany jest indywidualnie. Obecnie badanie Skalą Inteligencji Stanford – Binet jest stosowane na całym świecie w oparciu o teorię inteligencji CHC (Teorię Cattella – Horn – Carroll). Test ten jako [...]

Badanie Skalą Inteligencji Stanford – Binet 52022-01-17T12:45:26+01:00

TUS – Trening Umiejętności Społecznych

2022-05-19T13:15:15+02:00

TUS – Trening Umiejętności Społecznych Głównym celem zajęć TUS jest rozwijanie kompetencji społecznych tj. umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych, a także relacyjnych. Dzięki nabywaniu umiejętności społecznych osoba może łatwiej nawiązywać kontakty z rówieśnikami, inicjować rozmowy, utrzymywać kontakt wzrokowy z rozmówcą oraz radzić sobie w licznych sytuacjach towarzyskich. TUS wspiera rozwój oraz łagodzi problemy emocjonalne. Osoba, która [...]

TUS – Trening Umiejętności Społecznych2022-05-19T13:15:15+02:00
Go to Top