Aktualności2020-05-06T15:12:50+02:00

Badanie Skalą Inteligencji Stanford – Binet 5

Badanie Skalą Inteligencji Stanford - Binet 5 Skala Inteligencji Stanford - Binet 5 jest to specjalistyczny test, który ocenia inteligencję oraz zdolności poznawcze jednostki. Test ten przeprowadzany jest indywidualnie. Obecnie badanie Skalą Inteligencji Stanford – [...]

TUS – Trening Umiejętności Społecznych

TUS – Trening Umiejętności Społecznych Głównym celem zajęć TUS jest rozwijanie kompetencji społecznych tj. umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych, a także relacyjnych. Dzięki nabywaniu umiejętności społecznych osoba może łatwiej nawiązywać kontakty z rówieśnikami, inicjować rozmowy, [...]

Go to Top